Wednesday 21st June 2023 – 11:00am

 

After the success of Science Farm LIVE and Harvest LIVE, NFU Education and NFU Cymru have joined forces to bring you the first ever bilingual live lessons to celebrate Welsh Farming Week 2023!

Dydd Mercher 21 Mehefin 2023 – 2:00yh

 

Ar ôl llwyddiant ‘Science Farm LIVE’ a ‘Harvest LIVE’, mae NFU Education ac NFU Cymru wedi dod at ei gilydd i ddod â’r gwersi byw dwyieithog cyntaf erioed i chi i ddathlu Wythnos Ffermio Cymreig 2023!